Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα ακόλουθα τηλέφωνα και διευθύνσεις:

  • Τηλέφωνο: 210 6142255-8 (Ώρες λειτουργίας 8:30-21:00)
  • Fax: 216 9391 352
  • E-mail: info@kalos-samaritis.gr