Η μονάδα διαθέτει χώρο φυσικοθεραπείας όπου συνεργαζόμενος φυσικοθεραπευτής παρέχει ατομικά προγράμματα.