Τα άτομα που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στη Μονάδα μας θα πρέπει να είναι από 65 ετών και άνω. Να είναι αυτοεξυπηρετούμενα και να μην έχουν διανοητική αναπηρία, ή κάποιο νόσημα που να απαιτεί ειδική νοσηλεία.