1.΄Εχουν υποχρέωση να κυκλοφορούν εντός της Μονάδας με ευπρέπεια σεβόμενοι τους λοιπούς φιλοξενούμενους, την Διεύθυνση και το προσωπικό.

2.Απαγορεύεται το κάπνισμα σ΄ όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου του της Μονάδας.

3.Οφείλουν να τηρούν επακριβώς το πρόγραμμα εγερτηρίου, προγεύματος, γεύματος, δείπνου και εσπερινής κατακλίσεως.

4.Οφείλουν, για λόγους της ατομικής τους καθαριότητας, να ανταποκρίνονται θετικά στο επιτασσόμενο λουτρό.