Είναι φιλικό, καθαρό, φιλόξενο, ζεστό περιβάλλον.  Κ. Π.