Ενα γηροκομείο πολύ καθαρό, όμορφο περιβάλλον και καλή φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων.  Π. Β.