Ο Καλός Σαμαρείτης» ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οίκος ευγηρίας το 1974 και λειτουργεί υπό της αιγίδα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Οι περισσότεροι ένοικοι χρειάζονται συνεχή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.