Εφ’ όσον κάποιος ενδιαφέρεται να εισέλθει προς διαμονή στο Ιδρυμα μας και έχει τις ως άνω προϋποθέσεις, υπόκειται στις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:

  • Υποβολή σε έλεγχο Mantoux .
  • Ακτινογραφία θώρακος F με γνωμάτευση Πνευμονολόγου
  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
    Σάκχαρο, ουρία, ουρικό, κρεατινίνη,  γενική ούρων
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση Καρδιολόγου
  • Εν συνεχεία αξιολογείται από την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια όπου αποφαίνενται για την καταλληλότητα ή μη του ενδιαφερομένου εισαγωγής του στο Ίδρυμα.